Hi-End, Computer cao cấp, Giá tốt nhất tại Việt Nam